Podręcznik dla Ciebie

  • Podręcznik jest niezastąpionym narzędziem na wszystkich poziomach nauczania i edukacji. Powinien być interpretowany jako główny drogowskaz, który uczeń, z pomocą nauczyciela, wykorzystuje systematycznie, świadomie, trwale i pozytywnie. Pochłania wiedzę i metodologię różnych przedmiotów szkolnych oraz ich praktyczne zastosowanie. Podręcznik obejmuje nowe osiągnięcia naukowe, ale jej podstawowe znaczenie polega na praktycznym wykorzystaniu tych informacji. Zazwyczaj struktura i zakres materiału odpowiada obowiązującemu programowi nauczania
  • Termin "podręcznik" pojawia się często w literaturze skierowanej do nauczycieli. Prawie wszystkie polskie pedagogiki piszą o podręcznikach w różnych kontekstach. Ich próby opisania tego środka pedagogicznego mogą być dwojakiego rodzaju: wyliczenie przypisanych mu zadań lub opisanie jego funkcji